Beta

OGŁOSZONE

Ważna informacja dotycząca konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-06-01

1 czerwca 2017 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego przejęło kompetencje WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Więcej

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-05-31

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Więcej

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-05-15

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Więcej

Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-04-07

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura. W załączeniu: Lista wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.>> pobierz 

Więcej

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-03-29

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, w dniu 23 marca 2017 r. powołana została Komisja Oceny Projektów oraz uchwalono Regulamin oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno

Więcej

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3

  • 2017-02-28

24 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 ...

Więcej

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-02-14

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów ...

Więcej

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-01-13

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości dotyczące możliwości wykazywania wartości wskaźnika wpisanego do ram wykonania w przypadku, gdy działania obejmujące budowę/przebudowę/remont sieci kanalizacyjnej zostaną poniesione w ramach wydatków niekwalifikowalnych  informujemy, że zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju wartość wskaźnika dla działań/przedsięwzięć niepodlegających finansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, stanowiących wydatki niekwalifikowane, nie może b

Więcej