Beta

Aktualności

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017 rok

  • 2018-06-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2018 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową d

Więcej

Wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji.

  • 2018-08-14

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 28.09.2018 r. będzie przyjmował  wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Na dofinansowanie  zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy)

Więcej

Drugi nabór w ramach programu GEPARD

  • 2018-08-09

10 września 2018 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych, szkoleń dla kierowców, modernizacji lub budowy stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainwestuje 168 mln zł w przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, polegające na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod tym linkiem

Więcej

O zadaniach RDOŚ w Funduszu

O zadaniach RDOŚ w Funduszu

  • 2018-08-03

Ochrona środowiska na terenie województwa lubuskiego w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz aktualne działania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku były tematami wiodącymi rozmowy Mariusza Herbuta - Prezesa WFOSiGW w Zielonej Górze z Józefem Kruczkowskim - nowo pow

Więcej

Pożyczka na kanalizację dla Żelechowa

Pożyczka na kanalizację dla Żelechowa

  • 2018-07-17

16 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żelechów”, realizowanego przez Gminę Łagów.Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żelechów o długości 3 012,50

Więcej

Doposażenie PSP woj. lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych

Doposażenie PSP woj. lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych

  • 2018-07-16

13 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.Zadanie dotyczy zakupu 5 zes

Więcej

Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański

Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański

  • 2018-07-11

10 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański dz. Nr 1751”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański.W ramach zadania Stacja Uzdatniania Wody w Wierzbnicy zost

Więcej

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęte patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęte patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze.

  • 2018-07-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze objął patronat nad projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. Są to projekty:„Moja przyjaciółka pszczółka” - projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat owadów zapylających oraz i

Więcej

Gmina Gubin buduje wodociąg

Gmina Gubin buduje wodociąg

  • 2018-07-09

9 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadań pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witaszkowo do miejscowości Sieńsk Gmina Gubin” oraz „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabice do miejscowości Grabice Kolonia Gmina Gubin”, realizowan

Więcej