Beta

Aktualności

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017 rok

  • 2018-06-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2018 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową d

Więcej

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

  • 2018-06-18

                             OGŁOSZENIE                     o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” &

Więcej

Gmina Trzebiechów buduje kanalizację

Gmina Trzebiechów buduje kanalizację

  • 2018-06-11

8 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów”, realizowanego przez Gminę Trzebiechów.W ramach zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ponad 8 km or

Więcej

Wsparcie dla Gminy Świdnica

Wsparcie dla Gminy Świdnica

  • 2018-06-05

30 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Zaopatrzenie w wodę w miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica”, realizowanego przez Gminę Świdnica.Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Słonym, budowa zbiornika

Więcej

Dane Osobowe

  • 2018-06-01

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra.Inspektor ochrony danych to osoba  z którą można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

Więcej

Spotkanie z PGE i Miastem Gorzów Wlkp.

Spotkanie z PGE i Miastem Gorzów Wlkp.

  • 2018-05-23

W dniu 18.05.2018 roku w Gorzowie Wlkp. odbyło sie spotkanie , w którym udział wzięli przedstawiciele: PGE GiEK S.A., Miasta Gorzów Wlkp. oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Spotkanie dotyczyło możliwości modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie Gorzowa Wl

Więcej

NFOŚiGW rozpoczyna nabór projektów w ramach programu SOWA na modernizację oświetlenia zewnętrznego -

  • 2018-05-22

24 maja rozpoczyna się nabór projektów; związanych z modernizacją oświetlenia zewnętrznego przewidzianych do realizacji w latach 2018 - 2021. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się JST, a także spółki z większościowym udziałem JST posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą  oświetlenia zewnętrznego, w tym oświetlenia ulic. Nabór projektów potrwa do 30 października 2018 r.Dofinansowanie będzie przeznaczone na kompleksową modernizację oświetlenia, demontaż starych wyeksploatowanych opr

Więcej

STOP - SMOG! Czyste powietrze wokół nas – relacja z dni otwartych Funduszy Europejskich.

STOP - SMOG! Czyste powietrze wokół nas – relacja z dni otwartych Funduszy Europejskich.

  • 2018-05-22

W dniu 11.05.2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach dni otwartych Funduszy Europejskich udzielano bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie ochrony powietrza.Podczas spotkania poruszono tematykę niskiej emisji, smogu oraz możliwości finan

Więcej

2 miliony dla Gubina

2 miliony dla Gubina

  • 2018-05-17

17 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gubin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej

Więcej