Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dotujemy jedno z piękniejszych miejsc w regionie

Zmysłowo o ekologii - to będzie coś niepowtarzalnego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lu

Na fali czystego powietrza

Udana ekokokampania w Nowej Soli.   Specjaliści z zielonogórskiego Funduszu w

Piątkowe spotkania z Doradcami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na Piątkowe kons

Zadziałaliśmy dla klimatu – udany Dzień Otwarty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze po raz kolejny wyszedł na

Lubuska Perła jeszcze bardziej eko

Umowa Pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieni

Nastąpił przełom dla ochrony Środowiska - działania prewencyjne wchodzą na wyższy poziom

Do ekologii podchodzimy partnersko. W siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisano Umowę na dofinans

Informacja Ekologiczna nie tylko lokalnie

Zdecydowanie stawiamy na edukację ekologiczną. Kolejne spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Fundus

Komenda Wojewódzka Policji doposażona

Ekologicznie wpływamy na bezpieczeństwo w województwie. Współpraca z zielonogórskim Funduszem przeło