Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Szanowni Państwo Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa nr 03/19 z dnia 9 kwietnia br. dz

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza, że 21 stycznia 2

WAŻNA INFORMACJA - Zwrot utraconych dochodów "jeziora" za rok 2017

Informujemy, że zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o

NABÓR WNIOSKÓW NA 2019 ROK!

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  31 października  2018 r.  - nie dotyczy Programu "Czyste powietrze" - nabór ciągły do 30.06.2027 r.

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze PRZEJDŹ DO POTRALU BENEFICJENTA