Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Nabór wniosków na 2021 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając n

Eko spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1

Dzisiaj Zespół doradców Energetycznych z WFOŚiGW w Zielonej Górze miał przyjemność odwiedzić uczniów

Nowy adres Portalu Beneficjenta

UWAGA! Nowy adres strony Portalu Beneficjenta to portal.wfosigw.zgora.pl Dotychczasowy adres "

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”   UWAGA! W dniu 30.09.2020 r. koniec naboru w

Wizyta studyjna wiceministra klimatu Ireneusza Zyski w WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 30 lipca 2020 r., wiceminister klimatu Ireneusz Zyska pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źró

KOMUNIKAT

Konferencja prasowa Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii odbędzie się

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Zielonej Górze

24 lipca br. w siedzibie Funduszu Wiceprezes WFOŚiGW Ireneusz Madej podpisał umowę dotacji ze Szpita