Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2.

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbe

„Nowoczesna Remiza” edycja 2024. Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 04.06.2024 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna R

Podtrzymujemy partnerstwa na rzecz ochrony środowiska

Stawiamy na bezpośrednie spotkania konsultacyjne z przedstawicielami instytucji współpracujących, dz

Powstanie szczególne miejsce - wschowska młodzież wiele zyska na tym projekcie

Umowa Dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Ochrona środowiska dla zrównoważonego

UWAGA! 3. Webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Zapraszamy na 3. webinar o termomodernizac

AGRO - TARG - nie mogło nas tam zabraknąć

Zorganizowane przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku AGRO-TARG - XXX Targi Rolnic

Dotujemy jedno z piękniejszych miejsc w regionie

Zmysłowo o ekologii - to będzie coś niepowtarzalnego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lu

Na fali czystego powietrza

Udana ekokokampania w Nowej Soli.   Specjaliści z zielonogórskiego Funduszu w