Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Mały Strażak

W związku ze staraniami Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o zwiększ

Udzielenie dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk

23 kwietnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania p

Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich

Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich Panem Ireneuszem Gaszą i prz

Wstrzymanie naboru wniosków - Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w związku z

Nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych na 2022 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11 ogłas

Coraz bliżej ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”. Umowy o współpracy z pierwszymi siedmioma bankami podpisane!

„Zwiększamy dostępność programu »Czyste Powietrze«. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystr

Azbest 2021

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za zł