Beta

Konto bankowe

Rachunek bankowy dla opłat produktowych wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:   

Bank Gospodarstwa Krajowego konto numer:   90 1130 1222 0030 2042 3620 0004