Beta

Ogłoszenia

Unieważnienie wyboru Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

  • 2021-02-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na podstawie zapisów pkt. 3. w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, unieważnienia postępowanie WAF.ES.212.01/2021 z 27 stycznia 2021 bez podania przyczyny.  

Więcej

Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe - Zmiana w załączniku nr SOPZ

  • 2021-02-04

Zmiana w załączniku nr 1 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczącym wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (ppk) dokonano poprawki w rozdziale VI punkt. 8.

Więcej

Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

  • 2021-01-29

Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.u.2020 poz. 1342 ze zm.)

Więcej

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.5.2017.RCh

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.5.2017.RCh

  • 2017-11-06

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

Więcej