Beta

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.5.2017.RCh

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

WOPN-ON.6320.5.2017.RCh. z dnia 06 listopada 2017 r.

o sporządzeniu projektów:

1) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie uchylenia zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1917);

2) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Diabelskie Pustacie PLH320048;

3) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023;

4) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektów zarządzeń.

 

Do pobrania treść  OBWIESZCZENIA

 

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon obwieszczenie_wopn.pdf244.05 KB