Beta

Zasady dofinansowania dla PJB

Zasady od 2024

Zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe dla umów dotyczących wydatkowania środków po 01.01.2024 r.

zasady_pjb_od_2024.pdfZasady od 2024 »

Zasady do 2023

Zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe dla umów dotyczących wydatkowania środków do 31.12.2023 r.

zasady_pjb_do_2023.pdfZasady do 2023 »

Zasady do 2020

Zasady i tryb udzielania i rozliczania dofinansowania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe dla umów dotyczących wydatkowania środków do 31.12.2020 r.

zasady_pjb_do_2020.pdfZasady do 2023 »