Beta

Punkt informacyjny

Informacji na temat priorytetów środowiskowych POIiŚ (I oraz II oś priorytetowa) udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Europejskich:

 

Lista punktów informacyjnych na terenie całej Polski, w których można zdobyć informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z poszczególnych programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na temat integracji europejskiej - zobacz