Beta

Decyzje Rady Nadzorczej o dofinansowaniu

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2017 roku

  • 2018-04-04

Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  7 790 496,00  na zadanie pn. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody., realizowane przez Gminę GozdnicaUdzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  2 069 837,00  na zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Trzebiechów., realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w TrzebiechowieUd

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w IV kw.2016 roku

  • 2018-04-04

Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  132 544,40  na zadanie pn. Demontaż, załadunek i unieszkodliwienie odpadów azbestowych., realizowane przez Gminę KrzeszyceUdzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  120 000,00  na zadanie pn. Zakup poduszkowca z wyposażeniem do ratownictwa wodnego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie, realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w PławinieUdzielono pomocy finansowej w formie  dotac

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w III kw.2016 roku

  • 2018-04-04

Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  600 000,00  na zadanie pn. II Etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze fi 1000., realizowane przez Spółka Wodno - Ściekowa " Złota Struga"Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  671 089,41  na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Staros

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w II kw.2016 roku

  • 2016-06-23

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji  w kwocie 213.950,81 zł na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej”, realizowane przez Województwo Lubuskie.Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji  w kwocie 237.000 zł na zadanie pn. „Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych dz

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w IV kw. 2015 roku

  • 2016-03-21

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 1.291.130,53 zł, na zadanie pn. Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000-7+573, realizowane przez Województwo Lubuskie...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w III kw.2015 roku

  • 2015-10-05

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 146.390 zł  na zadanie pn. „Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania wód w czasie powodzi”, realizowane przez Województwo Lubuskie...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w II kw.2015 roku

  • 2015-09-24

Udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 397.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie techniczne systemu gospodarowania ściekami komunalnymi na terenie miasta i gminy Cybinka”, realizowane przez Zakład  Komunalny  Cybinka Sp. z o.o. w Cybince...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w I kw.2015 roku.

  • 2015-03-26

Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 4.600.000 zł na zadanie pn. "Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów", realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 210.813,00 zł na zadanie pn. "Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Jasień, obejmująca ul. Graniczną, Pl. Armii Krajowej, Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. Wolności”, realizowane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w IV kw.2014 roku.

  • 2015-03-24

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 87.414,74 zł na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzeszyce", realizowane przez Gminę Krzeszyce. Udzielonie pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 91.585,78 na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 w 2014 roku" realizowanego przez Gminę Świebodzin.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w III kw. 2014 roku

  • 2015-02-19

Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki, w kwocie 7.899.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu wraz z wykonaniem kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną", realizowane przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 207.540 zł na zadanie pn. "Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach wodnych ", realizowane przez Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze.

Więcej