Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w III kw.2016 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  600 000,00  na zadanie pn. II Etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze fi 1000., realizowane przez Spółka Wodno - Ściekowa " Złota Struga"
 2. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  671 089,41  na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina Gubin., realizowane przez Gminę Gubin
 3. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki płatniczej w kwocie  747 378,39  na zadanie pn. Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina Gubin., realizowane przez Gminę Gubin
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  850 137,00  na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z o.o., realizowane przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego Zielona Góra Sp. z o.o.
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  31 367,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 6. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  125 471,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 7. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  1 600 000,00  na zadanie pn. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Szprotawa., realizowane przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.
 8. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  48 691,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 9. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  194 765,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 10. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  448 000,00  na zadanie pn. Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych., realizowane przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego Zielona Góra Sp. z o.o.
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa lubuskiego., realizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
 12. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  600 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP "Racula" w Zielonej Górze., realizowane przez Miasto Zielona Góra
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  167 220,00  na zadanie pn. Doposażenie Ratownictwa Wodnego Sława w sprzęt wraz z wyposażeniem., realizowane przez Ratownictwo Wodne Sława
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  292 500,00  na zadanie pn. Doposażenie WOPR Województwa Lubuskiego w sprzęt do ratownictwa ekologicznego., realizowane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  372 628,00  na zadanie pn. Budowa stacji dezynfekcji skażonych ścieków sanitarnych pochodzących z Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych., realizowane przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego Zielona Góra Sp. z o.o.
 16. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  126 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie, realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 17. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  375 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie, realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 18. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, realizowane przez Gminę Kargowa
 19. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  250 000,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna