Beta

Rada Nadzorcza

Piotr Wójcik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska

Czesław Fiedorowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego

Łukasz Maliszewski

Wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołany przez Ministra Środowiska

Piotr Barczak

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,

Lubuski Wojewódzki Komendant OHP w Zielonej Górze

Roman Fraszczyk

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego, Radny Powiatu Gorzowskiego