Beta

Rada Nadzorcza

Paweł Marciniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Kołodziej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Sejmiku Województwa, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

Małgorzata Paluch – Słowińska

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczona przez Zarząd NFOŚiGW

Beata Springer

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczona przez Ministra Klimatu i Środowiska spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Halicka

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczona przez Wojewodę Lubuskiego