Beta

Rada Nadzorcza

Leszek Karski

Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska,

Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji GIOŚ

Czesław Fiedorowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

Łukasz Maliszewski

Wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołany przez Ministra Środowiska

Piotr Barczak

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,

Lubuski Wojewódzki Komendant OHP w Zielonej Górze

Roman Fraszczyk

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego, Radny Powiatu Gorzowskiego