Beta

Programy

Program udzielania dofinansowania w roku 2019 w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi

  • 2018-12-03

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji „Program udzielania dofinansowania w roku 2019 w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi”. Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT. Forma dofinansowania: Pomoc finansowa

Więcej

Program Priorytetowy pn. „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” na 2019 rok

  • 2018-12-03

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji na 2019 rok Program Priorytetowy pn. „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych”. Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęta jest budowa systemów zbierania ścieków z obszarów, dla których budowa systemu kanalizacji zbiorczej (kanalizacji zakończonej oczyszc

Więcej

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

  • 2018-06-18

                             OGŁOSZENIE                     o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” &

Więcej

Program priorytetowy AZBEST 2018

Program priorytetowy AZBEST 2018

  • 2018-04-30

Fundusz w roku 2018 realizuje Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:na terenie któryc

Więcej

Program „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 rok - NABÓR WSTRZYMANY - WYCZERPANA PULA ŚRODKÓW

Program „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” na 2018 rok - NABÓR WSTRZYMANY - WYCZERPANA PULA ŚRODKÓW

  • 2018-02-27

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego:„Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji” >> pobierz treść Programu.Cel programu: poprawa jakości powiet

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” na 2018 rok

Nabór wniosków w ramach Programu „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” na 2018 rok

  • 2017-12-04

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Ochrona Powietrza.  >> pobierz„Eko

Więcej

Nabór wniosków na „Kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa lubuskiego: SPOTKANIA  WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na 2018 rok

Nabór wniosków na „Kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa lubuskiego: SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na 2018 rok

  • 2017-12-04

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Edukacja Ekologiczna.  >> pobierz„

Więcej

Nabór wniosków na „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” na 2018 rok

Nabór wniosków na „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” na 2018 rok

  • 2017-12-04

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Ochrona Wód.  >> pobierz - wersja ze zm.

Więcej

Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie pożyczek płatniczych

  • 2017-09-13

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze uchwałą nr 000/20/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku przyjęła "Program udzielania dofinansowania w 2018 roku w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi".

Więcej