Beta

Programy

Kontynuacja „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2022-02-09

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o kontynuacji naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023.   O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pako

Więcej

Azbest 2022

Azbest 2022

  • 2022-02-09

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2022 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Pula środków przewidziana na realizację Programu w latach

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2022 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2021-12-23

Program udzielania dofinansowań w 2022 roku w formie pożyczek płatniczych Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 29 listopada 2021 r.  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Zasady udzielania dofinansowań w 2022 roku w formie pożyczek płatniczych. Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT dla wszystkich projektów zachowujących cel statutowy Fun

Więcej

Pożyczka z umorzeniem w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

  • 2021-10-07

WFOŚiGW w Zielonej Górze przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Ww. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłącze

Więcej

Wstrzymanie naboru wniosków - Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych

  • 2021-04-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w związku z wyczerpaniem środków wstrzymany zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych. W przypadku ponownej dostępności środków informacja o wznowieniu naboru zostanie zamieszczona na stronie Funduszu.

Więcej

Azbest 2021

Azbest 2021

  • 2021-04-14

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to pierwszy z trzech naborów planowanych w latach 20

Więcej

Mały Strażak 2021

Mały Strażak 2021

  • 2021-03-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W Programie uczestni

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2021 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2021-02-02

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu udzielania dofinansowań w 2021 roku w formie pożyczek płatniczych. Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT dla wszystkich projektów zachowujących cel statutowy Funduszu. Forma dofinansowania: Pomoc finansowa Funduszu udziel

Więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”

  • 2020-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”. W Programie uczestniczyć mogą: jednostki samorządu terytorialnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z terenu województwa lubuskiego. W ramach Programu Fundusz dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące usuwania dzikich wysypisk i rekultywacji terenów zdegr

Więcej

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

  • 2020-10-21

Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fund

Więcej