Beta

Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2023 roku

sprawozdanie_z_dzialalnosci_2023.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2023 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2022 roku

sprawozdanie_z_dzialalnosci_2022.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2022 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2021 roku

sprawozdanie_z_dzialalnosci_2021.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2021 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2020 roku

sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_rok_2020.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2020 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2019 roku

tresc_sprawozdania_2019.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2019 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2018 roku

sprawozdanie_2018.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2018 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2017 roku

sprawozdanie_2017.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2017 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2016 roku

sprawozdanie_2016.pdfSprawozdanie z działalności za rok 2016 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2015 roku


 

sprawozdanie_2015_wfosigw_zgora.pdfSprawozdanie z działalności za rok 2015 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2014 roku


 

sprawozd_zgora_2014.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu za rok 2014 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2013 roku


 

sprawozd_zgora_2013.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu za rok 2013 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2012 roku


 

sprawozd_zgora_2012.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu za rok 2012 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2011 roku


 

sprawozd_zgora_2011.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2011 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2010 roku


 

sprawozd_zgora_2010.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2010 »

Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Zielonej Górze w 2009 roku


 

sprawozd_zgora_2009.pdf Sprawozdanie z działalności za rok 2009 »