Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

  • 2021-09-15

Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. Przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie „Czyste Powietrze” to przydatne źródło informacji zarówno dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, eko-doradcó

Więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - 17.09.2021

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - 17.09.2021

  • 2021-09-14

W dniu 17.09.2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na dni otwarte Funduszy Europejskich. Dni Funduszy Europejskich to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się jak zrealizować swoją nowoczesną, efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku inwestycję. Nasze d

Więcej

Informujemy, że został wydłuzony termin na zgłoszenia gmin oraz podpisania porozumienia lub aneksu do porozumienia w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

Informujemy, że został wydłuzony termin na zgłoszenia gmin oraz podpisania porozumienia lub aneksu do porozumienia w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

  • 2021-09-06

Warunkiem skorzystania z dodatkowych zachęt dla gmin jest pisemne zgłoszenie gminy do właściwego Funduszu do 15 września 2021 r. (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka informacja na ten temat, do zaakceptowania są również zgłoszenia w formie elektronicznej) oraz zawarcie porozumienia lub aneksu do zawartego już porozumi

Więcej

10 września Fundusz jest zamknięty.

10 września Fundusz jest zamknięty.

  • 2021-09-06

Informujemy, że dzień 10 września 2021 roku jest dniem wolnym w Funduszu. Wobec powyższego WFOŚiGW będzie zamknięty. Skrzynka podawcza będzie zamknięta od 10 do 12 września br.

Więcej

Podmisanie umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”.

Podmisanie umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”.

  • 2021-08-09

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Prezes Zarządu Funduszu, Pan Mariusz Herbut wraz z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kargowej, Panem Henrykiem Jagodą podpisali dwie umowy o dofinansowanie dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej oraz budowa przydomowej oczyszczalni ściekó

Więcej

„Czyste Powietrze”: Od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

  • 2021-07-21

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji p

Więcej

Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach

Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach

  • 2021-07-07

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł. Część warunków dofinan

Więcej