Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

 • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

 • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

 • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Wizyta studyjna wiceministra klimatu Ireneusza Zyski w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wizyta studyjna wiceministra klimatu Ireneusza Zyski w WFOŚiGW w Zielonej Górze

 • 2020-07-31

W dniu 30 lipca 2020 r., wiceminister klimatu Ireneusz Zyska pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, odbył wizytę w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz na terenie ziemi lubuskiej. Pan wiceminister klimatu Ireneusz Zyska spotkał się z Zarządem Fundusz

Więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 • 2020-07-29

Konferencja prasowa Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii odbędzie się 30 lipca (czwartek) o godzinie 11:15 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze. Przedstawione zostaną będące w realizacji rządowe programy zmierzając

Więcej

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Zielonej Górze

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Zielonej Górze

 • 2020-07-27

24 lipca br. w siedzibie Funduszu Wiceprezes WFOŚiGW Ireneusz Madej podpisał umowę dotacji ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach Progra

Więcej

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Gorzowie Wlkp.

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Gorzowie Wlkp.

 • 2020-07-27

23 lipca br. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Wiceprezes WFOŚiGW Ireneusz Madej podpisał umowę dotacji na realizację zadania pn. „Zakup materiałów i środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 wraz z ic

Więcej

Dotacje na ochronę bociana białego i warsztaty dla przyrodników

Dotacje na ochronę bociana białego i warsztaty dla przyrodników

 • 2020-07-09

9 lipca br. w siedzibie Funduszu Prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut podpisał  dwie kolejne umowy, dzięki którym  środki pomocowe trafią na ochronę lubuskiej przyrody. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego będzie mógł rozpocząć  kolejny etap ochrony czynnej bociana białego – tym razem głównie

Więcej

Nowe widoki z Parku Narodowego „Ujście Warty”

Nowe widoki z Parku Narodowego „Ujście Warty”

 • 2020-07-02

Park Narodowy „Ujście Warty” w Chyrzynie będzie miał nową, okazałą platformę widokową. Powstanie ona przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej "Ptasim szlakiem", będącej najbardziej atrakcyjną pod względem przyrodniczym drogą na terenie PN „Ujście Warty”, w miejscu starej konstrukcji, zniszczonej przez warunki atmosfe

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

 • 2020-07-01

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Moja Woda". Przedmiot wsparcia: Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nierucho

Więcej