Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Coraz bliżej ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”. Umowy o współpracy z pierwszymi siedmioma bankami podpisane!

Coraz bliżej ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu”. Umowy o współpracy z pierwszymi siedmioma bankami podpisane!

  • 2021-04-16

„Zwiększamy dostępność programu »Czyste Powietrze«. Współpraca z bankami poszerza nasze kanały dystrybucji dotacji na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka o podpisanych dzisiaj przez Narodowy i wojewódzkie fundusze oc

Więcej

Azbest 2021

Azbest 2021

  • 2021-04-14

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to pierwszy z trzech naborów planowanych w latach 20

Więcej

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

  • 2021-03-30

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej – to nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają jeszcze kilka dni (do 31 marca 2021 r.), żeby zgłosić do wojewódzkich

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

  • 2021-03-19

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024 od dnia 22.03.2021 roku.   Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółow

Więcej

Mały Strażak

Mały Strażak

  • 2021-03-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W Programie uczestni

Więcej

Spotkanie w sprawie gazyfikacji sołectwa Murzynowo

Spotkanie w sprawie gazyfikacji sołectwa Murzynowo

  • 2021-03-15

W dniu 12.03.2021 roku w siedzibie Polskiej Grupy Gazownictwa sp. z o.o. oddział Gorzów Wlkp. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia spotkał się z Dyrektorem oddziału Panem Mariuszem Korabiowskim oraz Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Panem Ireneuszem Madejem. Spo

Więcej

Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok

  • 2021-03-05

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klim

Więcej