Beta

Strona główna

 Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste powietrze”

Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste powietrze”

  • 2023-10-12

Szanowni Państwo   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w związku zawarciem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) umowy o współadmi

Więcej

UWAGA! Przedłużamy nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2

UWAGA! Przedłużamy nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2

  • 2023-09-29

W dniu 11.08.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla zadań w zakresie tematycznym Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna             W ramach nab

Więcej

 UWAGA! Przedłużamy nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 1

UWAGA! Przedłużamy nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 1

  • 2023-09-29

W dniu 11.08.2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla zadań realizowanych w województwie lubuskim w zakresie tematycznym Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom

Więcej

„Mały Strażak” - 2023

„Mały Strażak” - 2023

  • 2023-02-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). UWAGA: W

Więcej

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Grudzień obfituje wsparciem jednostek OSP

Grudzień obfituje wsparciem jednostek OSP

  • 2023-12-08

  Piątkowe przedpołudnie było szczęśliwe dla dwóch jednostek. Dwie podpisane Umowy Dotacji gwarantują w niedalekiej przyszłości konkretne, materialne wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W podwójnym, pomocowym pakiecie znalazły się takie zadania j

Więcej

Spokój mieszkańców lubuskiego zapewniony

Spokój mieszkańców lubuskiego zapewniony

  • 2023-12-04

Umowa dotacji oraz jej efekt - 150 000,00 zł na dofinansowanie realizacji Zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnych zagrożeń na terenie województwa lubuskiego” - zaowocowały zaopatrzeniem w nowy sprzęt ratowniczy WOPR Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Ch

Więcej

Dzięki nam w powiecie wschowskim bezpieczniej

Dzięki nam w powiecie wschowskim bezpieczniej

  • 2023-12-04

Kwoty dotacji: 19 274,00 zł na cele bieżące oraz 10 726,00 zł na cele inwestycyjne, zawarte w Umowie Dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej PSP we Wschowie” realnie wpłyną na wsparcie wschowskiej jednostki, a tym samym na szybkość i bezpieczeństwo przeprowadzanych akcji. Sprzę

Więcej