Beta

Strona główna

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

  • 2019-07-01

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.  WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.&nb

Więcej

Trzecia edycja szkolenia energetyków gminnych w województwie lubuskim zakończona.

Trzecia edycja szkolenia energetyków gminnych w województwie lubuskim zakończona.

  • 2020-01-23

Od 20 stycznia 2020 roku kolejne 14 gmin województwa lubuskiego otrzyma merytoryczne wsparcie w planowaniu w obszarze efektywności energetycznej i  modernizacji własnych zasobów energetycznych. Tym wsparciem będzie 17 nowych Energetyków Gminnych, którzy pomyślnie przeszli trójstopniowe szkolenie, finansowane

Więcej

Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy

  • 2020-01-08

08 stycznia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zadanie polega na modernizacji krajowego systemu

Więcej

Program "Czyste Powietrze" komunikat

Program "Czyste Powietrze" komunikat

  • 2019-12-20

„Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.”

Więcej

27 grudnia - dniem wolnym od pracy

27 grudnia - dniem wolnym od pracy

  • 2019-12-16

Na podstawie Zarządzenia nr 09/19 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze z dnia 12 grudnia 2019 roku ustala się dzień 27 grudnia  2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Funduszu. Zapraszamy w kolejne dni robocze.

Więcej

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

14 listopada – Dzień Czystego Powietrza

  • 2019-11-14

Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający na 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środo

Więcej

Jak wypełnić wniosek „Mój Prąd” i otrzymać dotację na fotowoltaikę?

  • 2019-11-06

Od początku września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi priorytetowy Program „Mój Prąd”, kierowany do osób fizycznych z całego kraju, które chcą zainstalować w swoich domach mikroinstalacje fotowoltaiczne w celu wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Wszystkim potencjalnym beneficjentom tego Programu przypominamy, że będzie on realizowany przez 6 lat, od 2019 do 2025 roku, a wnioski na bieżąco przyjmuje NFOŚiGW w

Więcej

NABÓR WNIOSKÓW NA 2020 ROK!

NABÓR WNIOSKÓW NA 2020 ROK!

  • 2019-09-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396) przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2020. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie

Więcej

Konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020

Konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020

  • 2019-09-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projekt

Więcej

Dotacje z NFOŚiGW do 95% dla budownictwa publicznego

  • 2019-09-06

Nabór wniosków do 20 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nowy Program priorytetowy  pn.  „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Środki pomocowe, w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie, przeznaczone są na mod

Więcej