Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Rozmowy o przyszłości lubuskiej energetyki – konferencja w Sulechowie.

Rozmowy o przyszłości lubuskiej energetyki – konferencja w Sulechowie.

  • 2021-11-25

W dniu 19 listopada 2021 roku w Sulechowie odbyła się konferencja „Energetyka przygraniczna– świat energii jutra”, w której udział wzięli: Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pan Ireneusz Madej oraz Doradca Energetyczny Anna Sojka. Organizatore

Więcej

Rozmowy o wsparciu Funduszu dla środowiska, edukacji ekologicznej oraz służby zdrowia w działaniach przeciwko covid.

Rozmowy o wsparciu Funduszu dla środowiska, edukacji ekologicznej oraz służby zdrowia w działaniach przeciwko covid.

  • 2021-11-17

Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ireneusz Madej wraz z pełnomocnikiem Wojewody Lubuskiego ds. Inwestycji i Rozwoju i Członkiem Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu -  Jarosławem Porwichem, uczestniczył w Warszawie w spotkaniach z  Piotrem Bromberem - Wiceministrem Zdrowia,

Więcej

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW „CZYSTE POWIETRZE”

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW „CZYSTE POWIETRZE”

  • 2021-11-17

PROCEDOWANIE WNIOSKÓW „CZYSTE POWIETRZE” Ze względu na zwiększoną liczbę wniosków o płatność złożonych do WFOŚiGW w Zielonej Górze procedowanie prawidłowo złożonego wniosku może ulec wydłużeniu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.    

Więcej

12 listopada dniem wolnym od pracy

  • 2021-11-08

      Zarządzenie nr 10/21   Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2021 roku   w sprawie dni wolnych od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze     Na podstawie art. 400l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), mając na u

Więcej

Spotkanie dotyczące planowanego do realizacji konkursu pn.: „Mikołajkowy konkurs wiedzy o efektowności energetycznej i odnawialnych źródłach energii”

Spotkanie dotyczące planowanego do realizacji konkursu pn.: „Mikołajkowy konkurs wiedzy o efektowności energetycznej i odnawialnych źródłach energii”

  • 2021-11-04

W dniu 3.11.2021 roku odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pana Mariusza Herbuta z Lubuską Kurator Oświaty panią Ewą Rawą. Podczas spotkania omówiono planowany do realizacji przez WFOŚiGW w Zielonej Górze konkurs dla dzieci ze Szkół Podstawo

Więcej

GAZETA LUBUSKA tegorocznym laureatem Narody Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

GAZETA LUBUSKA tegorocznym laureatem Narody Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2021-11-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, korzystając z możliwości, jakie daje ustawa Prawo ochrony środowiska, stara się każdego roku doceniać społeczne i pozastatutowe zaangażowanie lokalnych i regionalnych podmiotów w ochronę środowiska naturalnego województwa lu

Więcej

Wydłużenie realizacji w Programie „Moja Woda” – I NABÓR 2020

Wydłużenie realizacji w Programie „Moja Woda” – I NABÓR 2020

  • 2021-10-18

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda dla wniosków złożonych w pierwszym naborze w 2020 roku został wydłużony do 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem złożenie wniosku o płatność musi nastąpić maksymalnie 30 dni od da

Więcej