Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2024-04-04

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wraz z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej, a także przeglądami technicznymi i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11, przez 12 miesięcy w okresie od 01 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Termin zgłoszeń do 18 kwietn

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

  • 2023-11-13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dla zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 29.11.2023 r. do godziny 12:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

  • 2023-11-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem, listownie, elektronicznie email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl do siedziby Funduszu &

Więcej

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa filmu informacyjno-edukacyjnego, w tym opracowania koncepcji oraz jego scenariusza promującego Projekt Doradztwa Energetycznego.

  • 2023-10-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa filmu informacyjno-edukacyjnego, w tym opracowania koncepcji oraz jego scenariusza promującego Projekt Doradztwa Energetycznego   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprez

Więcej

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2023-10-03

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 17.10.2023 r. do godz. 12:00.  

Więcej

Wykonanie gadżetów informacyjno-promocyjnych wraz z dostawą do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Zielonej Górze – zamówienie uzupełniające.

  • 2023-06-19

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów informacyjno-promocyjnych wraz z dostawą do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Zielonej Górze – zamówienie uzupełniające. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do

Więcej

Zapytanie ofertowe: na zakup licencji Microsoft 365 Business Standard dla 40 użytkowników na okres 12 miesięcy.

  • 2023-05-22

Ofertę należy przygotować w oparciu dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 25.05.2022 r. do godz. 14:00.

Więcej

1. Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2023-05-15

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 29 maja 2023 r. do 28 maja 2024 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa pielęgnacja terenu zielonego oraz przegląd i konserwacja systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

  • 2023-05-10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesła

Więcej

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2023-04-04

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wraz z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej, a także przeglądami technicznymi i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11, przez 12 miesięcy w okresie od 01 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. Termin zgłoszeń do 20 kwietn

Więcej