Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zmiana terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym 212.18.2024: Świadczenie usług telekomunikacyjnych

  • 2024-07-12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na wniosek zainteresowanych oferentów przedłuża termin składania zapytania ofertowego w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 05.08.2024 r. do godziny 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telekomunikacyjnych; szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoiP.

  • 2024-07-08

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 15.07.2024 r. do godziny 14:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:  

Więcej

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług pocztowych

  • 2024-07-02

Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim,

Więcej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kserograficznej i skanu dokumentów w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2024-04-25

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kserograficznej i skanu dokumentów w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

Więcej

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2024-04-04

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wraz z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej, a także przeglądami technicznymi i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11, przez 12 miesięcy w okresie od 01 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Termin zgłoszeń do 18 kwietn

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

  • 2023-11-13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dla zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 29.11.2023 r. do godziny 12:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

  • 2023-11-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem, listownie, elektronicznie email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl do siedziby Funduszu &

Więcej

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa filmu informacyjno-edukacyjnego, w tym opracowania koncepcji oraz jego scenariusza promującego Projekt Doradztwa Energetycznego.

  • 2023-10-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa filmu informacyjno-edukacyjnego, w tym opracowania koncepcji oraz jego scenariusza promującego Projekt Doradztwa Energetycznego   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprez

Więcej

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2023-10-03

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 17.10.2023 r. do godz. 12:00.  

Więcej

Wykonanie gadżetów informacyjno-promocyjnych wraz z dostawą do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Zielonej Górze – zamówienie uzupełniające.

  • 2023-06-19

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gadżetów informacyjno-promocyjnych wraz z dostawą do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Zielonej Górze – zamówienie uzupełniające. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do

Więcej