Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe: na zakup, dostawę, montaż mebli biurowych na potrzeby organizacji miejsc pracy, w tym dla Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze .

  • 2021-10-07

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 18.10.2021 r. do godz. 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2021-09-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi wynajmu samochodu osobowego dla Zespołu Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na okres trzech lat. Termin składania ofert do dnia 14.10.2021 r. do godz. 14.00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2021 r. do 09.09.2023 r.

  • 2021-07-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługi monitoringu i kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie od 10.09.2021 r. do 09.09.2023 r. zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem, listownie, elektronicznie email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl do siedziby Funduszu w

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego,

  • 2021-07-08

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć do 16 lip

Więcej

Zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telekomunikacyjnych; szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoiP.

  • 2021-06-30

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIP Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 12.07.2021 r. do godziny 14:00. Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty:  

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2021 r. – 31.01.2023 r.

  • 2021-06-18

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert dla zamówienia: świadczenie usługi kompleksowego sprzątania biura i terenu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze, zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w zał. nr 1 do niniejszego zapytania. Ofertę należy złożyć osobiście, emailem lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 30.0

Więcej

Ponowne zapytanie ofertowe: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

  • 2021-05-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze.

Więcej

Unieważnienie postępowania WAF.212.14.2021

  • 2021-05-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na podstawie zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z 26 kwietnia 2021 r. pozostawia pozostawić bez rozstrzygnięcia  zapytanie ofertowe w przedmiocie Usługi pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

Więcej

Usługa pielęgnacji terenu zielonego

  • 2021-04-28

Usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze przez okres 3 lat po 5 miesięcy.    

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Świadczenie usługi kserograficznej i skanu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2021-04-20

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra lub email: sekretariat@wfosigw.zgora.pl w terminie do 28.04.2021 r. do godz. 14:00

Więcej