Beta

Aktualności

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-05-31

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Więcej

Informacja dla beneficjentów RPO 2020

  • 2016-06-29

Informujemy o mechanizmie sygnalizacyjnym umożliwiającym zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu RPO 2020 ...

Więcej

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr LRPO/3.1/2/2014

  • 2015-06-01

W dniu 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził – w formie Uchwały - listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/3.1/2/2014.

Więcej