Beta

Informacja i promocja

Informacja i promocja projektów przez Beneficjentów

Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych ciąży także na beneficjentach pomocy unijnej. Każdy beneficjent ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Forma działań informacyjnych i promocyjnych różni się w zależności od charakteru projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania publicznego.

Szczegółowe informacje przydatne Beneficjentom zawarte są na stronach internetowych Portalu Funduszy Europejskich - zobacz