Beta

Zamówienia publiczne powyżej 130 tyś. zł

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.04.2024

  • 2024-04-09

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.04.2024 w przedmiocie zamówienia:  "Dostawa deduplikatora sprzętowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych oraz zestawów komputerowych 3 szt., dysków do macierzy 12 szt. na potrzeby WFOŚiGW w Zielonej Górze"

Więcej

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.36.2023 w przedmiocie zamówienia: "Dostawa energii elektrycznej w 2024 roku na potrzeby budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze"

  • 2023-11-23

INFORMACJA O MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż wszelkie materiały przetargowe dotyczące postępowania przetargowego nr WAF.212.36.2023 pn.:                                             

Więcej

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.05.2022

  • 2022-05-13

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.05.2022 w przedmiocie zamówienia:  „Realizacja usługi organizacji i obsługi logistycznej cyklu spotkań informacyjno – promocyjnych dla Mieszkańców Województwa Lubuskiego dotyczących finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE  (Część I)  oraz organizacja i obsługa logistyczna szkolenia dla energetyków gminnych (Część II) organizowanych w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,

Więcej

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.45.2021

  • 2021-12-30

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.45.2021 w przedmiocie zamówienia " Zakup wraz z dostawą 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie hybrydowym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze"

Więcej

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

  • 2021-02-01

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Więcej

Przetarg nieograniczony – zmiana terminu składania ofert II

  • 2021-01-14

Postępowanie WAF.ES.212.24.2020. Zmiana terminu składania ofert W związku z niemożliwością zamieszczenia w dniach od 15 grudnia br. do chwili obecnej dnia 14 stycznia  2021 r. ogłoszenia o przetargu na Portalu Zamówień Publicznych, ze względu na kłopoty techniczne  Portalu w Urzędzie Zamówień Publicznych, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze zmienia  ogłoszenie o przetargu w postępowaniu nr WAF.ES.212.24.2020 poprzez zmianę terminu s

Więcej

Przetarg nieograniczony – zmiana terminu składania ofert

  • 2020-12-21

Postępowanie WAF.ES.212.24.2020. Zmiana terminu składania ofert W związku z niemożliwością zamieszczenia w dniach od 15 grudnia br. do chwili obecnej dnia 21 grudnia br., ogłoszenia o przetargu na Portalu Zamówień Publicznych ze względu na kłopoty techniczne  Portalu w Urzędzie Zamówień Publicznych, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze zmienia  ogłoszenie o przetargu w postępowaniu nr WAF.ES.212.24.2020 poprzez zmianę terminu składania of

Więcej

Przetarg nieograniczony - pytania i odpowiedzi

  • 2020-12-17

Postępowanie WAP.S.212.24.2020 Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie licencji Microsoft Open License dla instytucji rządowych (Open Government)?   Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie licencji dla instytucji rządowych.   Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie licencji Microsoft w wersji ograniczonej czasowo (subskrypcja) ?   Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza licencji ograniczonej czasowo dla produktów Windows Se

Więcej

Przetarg nieograniczony

  • 2020-12-15

Przetarg nieograniczony w przedmiocie: Zakup i dostawa sieciowych urządzeń komputerowych z oprogramowaniem oraz laptopów. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie nr WAF.ES.212.24.2020. Termin składania ofert 22.12.2020 r. godzi. 11,00.

Więcej

Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

  • 2019-12-23

Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2020 roku.

Więcej