Beta

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.04.2024

Ogłoszenie postępowania nr WAF.212.04.2024 w przedmiocie zamówienia:

 "Dostawa deduplikatora sprzętowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych oraz zestawów komputerowych 3 szt., dysków do macierzy 12 szt. na potrzeby WFOŚiGW w Zielonej Górze"

Załączniki: