Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoiP

  • 2018-07-19

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIPOfertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godziny 15:00.Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące doku

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na

  • 2018-07-16

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamknięt

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2018-06-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać w formie faxu pod nr 68 4548252 lub przy użyciu środków komunikacji elektroniczn

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-05-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielo

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

  • 2018-05-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesłać

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2018-04-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zwanej dalej „Usługą", dla ok. 23 pracowników Zamawiającego przez 36 miesięcy w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r.Warunki zamówieniaOfertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego z

Więcej

Ponowne zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-04-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa ponowne zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.Warunki zamówieniaOfertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub prze

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-02-13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.Warunki zamówieniaOfertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać lis

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kserograficznej i skanu w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2017-08-10

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 21.08.2017 r. do godz. 14:00

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wynajem sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji

  • 2017-07-31

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wynajem sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji nt. efektywności energetycznej zgodnie z wymaganiami oraz warunkami realizacji określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do n

Więcej