Beta

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze , zawiadamiam o unieważnieniu postępowania nr WAF-ES-212-14/19 o udzielenie zamówienia publicznego, bez podawania przyczyn, na  świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze w okresie 01.08.2019 – 31.07.2022