Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zamknięcie postępowania na wykonywanie czynności kierowcy osobowych samochodów służbowych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2017-01-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie pkt IX. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 21.12.2016r. zamyka postępowanie bez podania przyczyny.

Więcej

Zapytanie ofertowe na okresową dostawę materiałów higienicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • 2017-01-10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: okresowa dostawa materiałów higienicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesłać w formie faxu pod nr 68&

Więcej

Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności kierowcy osobowych samochodów służbowych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2016-12-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonywanie czynności kierowcy osobowych samochodów służbowych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w kopercie listownie lub przesłać w formie faxu pod nr 68 454 82 52,  e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby Wojewódzki

Więcej

Zapytanie ofertowe: Wznowienie na okres 2 lat, 50 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint antywirus „NOD 32” wraz z konsolą administracyjną

  • 2016-12-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wznowienie na okres 2 lat, 50 licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint antywirus „NOD 32” wraz z konsolą administracyjną . Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12.12.2016r. do godziny 15.00. Osobiście, pisemnie – listem na adres siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra / sekretariat II piętro Funduszu, lub e-mailem na ad

Więcej

Wybór podmiotu uprawnionego do obsługi prawnej WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2016-11-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 23.09.2016r. kryteriów oraz złożonych ofert do obsługi prawnej wybrana została Kancelaria Prawnicza Kwietniowscy & Wspólnicy, ul. Jedności 23/5, 65-018 Zielona Góra

Więcej

Zamknięcie postępowania na wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego i 5- letniego okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy Prawo Budowlane art. 62.1 pkt.1 i pkt 2.

  • 2016-10-31

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie pkt IX. ppkt. 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania ofertowegoz dnia 24.10.2016r. zamyka postępowanie bez podania przyczyny.

Więcej

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016

  • 2016-10-24

Rada Nadzorcza Funduszu dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 ...

Więcej

Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego i 5- letniego okresowego przeglądu technicznego na podstawie Ustawy o Prawie Budowlanym art. 62.1 pkt.1 i pkt 2.

  • 2016-10-24

WFOŚiGW w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie usługi rocznego przeglądu budowlanego...

Więcej

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2016-10-10

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2016. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.10.2016r. do godziny 15.00. Osobiście, pisemnie – listem na adres siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-6

Więcej