Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Opracowanie i dostarczenie 4 egz. projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wizualizacji przeprojektowanych sanitariatów.

  • 2019-03-04

Zapytanie ofertowe: opracowanie i dostarczenie 4 egz. projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz wizualizacji przeprojektowanych sanitariatów (plus 2 egzemplarze wersji elektronicznej na płycie CD zapisanej w formacie PDF) dotyczących przeprojektowania dwóch węzłów sanitarnych (I piętro 8,25 m2 , II piętro 8,25 m2) w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do nin

Więcej

Zapytanie ofertowe: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2019-01-21

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-

Więcej

Usługa wykonania i dostarczenia roll-upów -2 szt. na potrzeby Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2018-11-22

Usługa wykonania i dostarczenia roll-upów -2 szt. na potrzeby Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚi

Więcej

Zapytanie ofertowe: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2018 oraz 2019.

  • 2018-11-14

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2018 oraz 2019. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową.

  • 2018-11-08

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby szkolenia dla energetyków gminnych organizowanego w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.     Ofertę należy złożyć w za

Więcej

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2018-10-11

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 18.10.2018 r. do godz. 14:00.  &n

Więcej

Postępowania (36) na Kompleksową dostawę energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. 3 lat

  • 2018-09-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza postępowanie w przedmiocie Kompleksowej dostawy energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. 3 lat. Termin składania ofert 01.10.2018 r. do godziny 15,00.

Więcej

UNIEWAŻNIENIE postępowania na Kompleksową dostawę energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-09-19

WAF/ES-212-33/2/18   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.   Działając w imieniu Zamawiającego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze , zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo

Więcej

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-09-13

Zapytanie ofertowe: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do 1 października 2018 r. do godziny 15:00.

Więcej

1. Zapytanie ofertowe: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji nt. efektywności energetycznej pn. „Jasno, czysto, bezpiecznie – nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport” oraz bankietu z o

  • 2018-08-10

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji nt. efektywności energetycznej pn. „Jasno, czysto, bezpiecznie – nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport” oraz bankietu z okazji 25-lecia WFOŚiGW w Zielonej Górze.     Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.    Ofertę należy zło

Więcej