Beta

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: 

Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.

Termin składania ofert do 13 marca 2020 do godziny 15,00.

Termin realizacji  przedmiotu zamówienia 15.03.2020 r. – 15.03.2023 r.