Beta

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Prace projektowe, aranżacyjne, remontowe w budynku WFOŚiGW W zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:  Prace projektowe, aranżacyjne, remontowe w budynku WFOŚiGW W zielonej Górze.

Zakres prac:

  1.  Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 214.
  2.  Wykonanie okienka podawczego z wykończeniem  w pokoju nr 09.
  3.  Renowacja ścian pokoi ze zniszczonymi ścianami po zaciekaniu wodą.
  4.  Opracowanie projektu  budowlano-wykonawczego przebudowywanych węzłów sanitarnych, wykonanie prac remontowo adaptacyjnych węzłów sanitarnych.

Termin składania ofert do 21 lutego 2020 do godziny 15,00.

Termin realizacji  przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2020 roku