Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe: zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

  • 2021-04-13

Zapytanie ofertowe:  zapewnienie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wraz z konserwacją oraz utrzymaniem urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej, a także przeglądami technicznymi i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11, przez 24 miesiące w okresie od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Ofertę należy przyg

Więcej

Pytania i odpowiedzi do: Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa komputerów przenośnych, monitorów, słuchawek

  • 2021-02-22

Pytanie: W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu komputerowego, zgodnie z Specyfikacją techniczną, punktem 7 wymóg procesor, proszę o udostępnienie wyników PassMark CPU Mak Average z dnia 08.02.2020 r., nie mamy wglądu do tak starego wyniku, ale to i tak chyba powinno być 2021 rok, ale tak czy inaczej nie jesteśmy w stanie precyzyjnie złożyć oferty, nie posiadając dokładnych danych ciężko złożyć precyzyjnie ofertę. Odpowiedź: Potwierdzamy, że prawidłowa data wyników Pas

Więcej

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa sprzętu sieciowego z oprogramowaniem antywirusowym

  • 2021-02-16

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 24.02.2021 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 10.03.2021 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe: zakup i dostawa komputerów przenośnych, monitorów, słuchawek

  • 2021-02-12

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 24.02.2021 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 10.03.2021 r.

Więcej

Zapytanie ofertowe: wykonanie gadżetów promocyjnych funduszu z Zespołem Doradców Energetycznych i kalendarzy na 2021 r. dla WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2020-11-24

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych funduszu z Zespołem Doradców Energetycznych i kalendarzy na 2021 r. dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do 01.12.2020 r. do godziny 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2020 oraz 2021.

  • 2020-10-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego WFOŚiGW w Zielonej Górze za rok 2020 oraz 2021. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do 19.10.2020 r. do godziny 14:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2020-09-23

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 09.10.2020 r. do godz. 14:00

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Serwis zestawu UPS ETA PowerArt 20kVA 3/3 z blokami akumulatorowymi BC20

  • 2020-06-03

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Serwis zestawu UPS ETA PowerArt 20kVA 3/3 z blokami akumulatorowymi BC20 z wymianą akumulatorów - 62 sztuki; wentylatorów - 2 sztuki; kondensatorów szyny DC – 4 sztuki; kondensatorów AC filtrów wejścia – 3 sztuki; kondensatorów AC filtrów wyjścia – 6 sztuk, odbiorem zużytych akumulatorów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.   Termin składania ofert do  08.06. 2020 do godz

Więcej

Zakup i dostawa oprogramowania Microsoft 365 Biznes Standard w modelu CSP dla 30 użytkowników dla WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2020-05-15

Zakup i dostawa oprogramowania Microsoft 365 Biznes Standard w modelu CSP dla 30 użytkowników  dla WFOŚiGW w Zielonej Górze. Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, w terminie do 22.05.2020 r. do godz. 15:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11.

  • 2020-03-04

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia:  Okresowa dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy ul. Miodowej 11. Termin składania ofert do 13 marca 2020 do godziny 15,00. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia 15.03.2020 r. – 15.03.2023 r.

Więcej