Beta

Zamówienia publiczne do 130 tyś. zł

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektu i mienia WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2017-07-28

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godziny 15:00.

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług kompleksowego sprzątania biura i terenu WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2017-07-28

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godziny 15:00.

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na konserwacje oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

  • 2017-06-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 29.05.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na konserwacje oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, wybrana została firma: „ELJOT-Systemy” Sp. z o.o.  ul. Fabryczna 35/1, 65-463 Zielona Góra

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją

  • 2017-06-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 29.05.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją wybrana została firma: „USŁUGI BRUKARSKIE Koszela Piotr” , Broniszów 24, 67-120 Kożuchów, NIP: 925-147-77-09

Więcej

Zapytanie ofertowe na prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • 2017-05-29

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: prace pielęgnacyjne na zieleńcu przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją. Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesłać w formie faxu podnr 68&n

Więcej

Zapytanie ofertowe na konserwacje oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych

  • 2017-05-29

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: konserwacja oraz utrzymanie urządzeń i instalacji lokalnego systemu alarmowego i systemu telewizji dozorowej oraz świadczenie usług w postaci przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowa 11 w Zielonej Górze, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na okresową dostawę materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • 2017-03-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 03.03.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na okresową dostawę materiałów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją wybrane zostało: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OMEGA Sp. jawna Ćwilińscy Al. Wojska Polskiego 49B 65-762 Zielona Góra

Więcej

Zapytanie ofertowe na okresową dostawę materiałów biurowych do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją (zał. Nr 2).

  • 2017-03-03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: okresowa dostawa materiałów biurowych do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją (zał Nr 2).   Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie do siedziby

Więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na okresową dostawę materiałów higienicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją.

  • 2017-01-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie ustalonych w zapytaniu ofertowym z dnia 10.01.2017r. kryteriów oraz złożonych ofert na okresową dostawę materiałów higienicznych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z załączoną specyfikacją wybrany został:   MAGAZYN CZYSTOŚCI Marlena Kopij   ul. Zacisze 20    65 - 775 Zielona Góra  

Więcej

Zamknięcie postępowania na wykonywanie czynności kierowcy osobowych samochodów służbowych WFOŚiGW w Zielonej Górze.

  • 2017-01-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informujemy, że na podstawie pkt IX. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 21.12.2016r. zamyka postępowanie bez podania przyczyny.

Więcej