Beta

Postępowania (36) na Kompleksową dostawę energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. 3 lat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza postępowanie w przedmiocie Kompleksowej dostawy energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. 3 lat. Termin składania ofert 01.10.2018 r. do godziny 15,00.