Beta

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  nie zmienił się termin przyjmowania wniosków przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, który upływa 31.12.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 31.10.2023 r. upływa termin kwalifikowania kosztów zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego (data wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Informujemy, że z dniem 19.10.2023 r. wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie wyniosło 100 %, stąd udzielanie dofinansowań w ramach Programu zostało wstrzymane i zostanie ponownie uruchomione z dniem 01.01.2024 r.