Beta

Programy

Program udzielania dofinansowania w formie pożyczek płatniczych

  • 2014-12-19

Program udzielania dofinansowania w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie ze środków Unii Europejskiej Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze uchwałą nr 000/06/14 z dnia 17 marca 2014 roku przyjęła "Program udzielania dofinansowania w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie ze środków Unii Europejskiej". Program stanowi załącznik do w/w uchwały - pobierz załącznik.

Więcej

Program KAWKA 2

  • 2014-05-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu NFOŚiGW "Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii." Szczegółowe informacje: Pełna treść ogłoszenia - pobierz załącznik Program NFOŚiGW "KAWKA2" - pobierz załącznik Regulamin "KAWKA2" - pobierz załącznik Formularz wnios

Więcej

Program KAWKA

  • 2013-05-07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza WSTĘPNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE na lata 2014 - 2015 w ramach Programu NFOŚiGW "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy KAWKA". szczegółowe informacje: Pełna treść ogłoszenia - pobierz załącznik Program pilotażowy NFOŚiGW "KAWKA" - pobierz załącznik Formularz wniosku - pobierz załącznik

Więcej