Beta

Program udzielania dofinansowania w roku 2020 w formie pożyczek płatniczych.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze zmieniony został „Program udzielania dofinansowania w roku 2020 w formie pożyczek płatniczych”. Zmiana dotyczy zmniejszenia oprocentowania pożyczki. Aktualne oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pkt bazowych, nie mniej niż 1,9% w stosunku rocznym.

(patrz: załącznik program_zmiana.pdf)

 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 listopada 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji „Program udzielania dofinansowania w roku 2020 w formie pożyczek płatniczych”.

Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz/lub podatku VAT dla wszystkich projektów zachowujących cel statutowy Funduszu.

Forma dofinansowania: Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest w formie pożyczki płatniczej, przy czym:

  1. w całym okresie trwania umowy obowiązuje zmienna stopa oprocentowania WIBOR 3M + 50 pkt bazowych i nie mniej niż   3,0 % w stosunku rocznym,
  2. okres spłaty wynika z postanowień określonych w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a pierwotnym źródłem finansowania.

Termin naboru:  Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon program.pdf104.53 KB
PDF icon program_zmiana.pdf95.79 KB