Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w III kw. 2014 roku

 1. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki, w kwocie 7.899.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu wraz z wykonaniem kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną", realizowane przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu.
 2. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 207.540 zł na zadanie pn. "Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych na ciekach wodnych ", realizowane przez Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze.
 3. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki, w kwocie 415.000 zł na zadanie pn. "Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Jasień, obejmująca ul. Graniczną Pl. Armii Krajowej, Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. Wolności ", realizowane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu.
 4. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki, w kwocie 890.810 zł na zadanie pn. "Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Jasień, obejmująca ul. Graniczną Pl. Armii Krajowej, Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. Wolności ", realizowane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu.
 5. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki, w kwocie 10.000.000 zł na zadanie pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa składające się z kontraktów: nr 17 - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 18 - Inżynier Kontraktu dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 19 - Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji", realizowane przez Gminę Szprotawa.
 6. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska", realizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lu-buskiego.
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 7.000.000 zł na zadanie pn. "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III", realizowane przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej w kwocie 1.161.792 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Lubogoszcz- etap II ", realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. w Sławie.
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 2.870.000 zł na zadanie pn. "Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Chrobrego, Starówki oraz części Osiedla Słoneczne", realizowane przez Gminę Szprotawa.
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 1.270.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiechlicach - dokończenie", realizowane przez Gminę Szprotawa.
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 97.446 zł na zadanie pn. "Wykonanie trzech ujęć wody, ich uzbrojenie i podłączenie do stacji uzdatniania wody w Trzcielu - II etap projektu dofinansowanego w ramach PROW", realizowane przez Gminę Trzciel.
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 420.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie - dokończenie", realizowane przez Gminę Szprotawa.
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 1.028.000 zł na zadanie pn. "Remont Stacji Uzdatniania Wody w Bieganowie, gmina Cybinka", realizowane przez Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. w Cybince.
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 268.238 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Przytoczna. Zadanie nr III i Zadanie nr IV", realizowane przez Gminę Przytoczna.
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 152.486 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zamieście, ul. Łąkowej i ul. Leśnej w Kargowej", realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej.
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej w kwocie 457.458 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Zamieście, ul. Łąkowej i ul. Leśnej w Kargowej", realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej.
 17. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 3.584.000 zł na zadanie pn. "Głęboka - Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 18. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 688.958,73 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Św. Cyryla i Metodego 7 w Zielonej Górze", realizowane przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 190.793,08 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wazów 32 AB w Zielonej Górze", realizowane przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 343.291,15 zł na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Anieli Krzywoń 13-17 w Zielonej Górze", realizowane przez Zielonogórską Spółdzielnię Mieszkaniową.
 21. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 120.000 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania wód w czasie powodzi", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej w kwocie 267.694,30 zł na zadanie pn. "Zakup lekkiego samochodu operacyjnego do zwalczania zagrożeń ekologicznych i powodziowych z wyposażeniem", realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wymiarkach.
 23. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 207.540 zł na zadanie pn. "Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze w samochód przeznaczony do przewozu sprzętu do ograniczania i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych", realizowane przez Komendę Miejską PSP w Zielonej Górze.
 24. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 3.290.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja ZUO-Etap IIIB", realizowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
 25. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 937.500 zł na zadanie pn. "Koszęcin-budowa nowej przepompowni", realizowane przez Województwo Lubuskie.
 26. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 123.515,96 zł na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap II", realizowane przez Gminę Sulęcin.