Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w I kw.2015 roku.

  1. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 4.600.000 zł na zadanie pn. "Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów", realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. w Kożuchowie.
  2. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 210.813,00 zł na zadanie pn. "Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Jasień, obejmująca ul. Graniczną, Pl. Armii Krajowej, Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. Wolności”, realizowane przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu.
  3. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 632.439,00 zł na zadanie pn. "Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Jasień, obejmująca ul. Graniczną, Pl. Armii Krajowej, Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. Wolności", realizowane przez Zakład Komunal-ny Sp. z o.o. w Jasieniu.
  4. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 125.000 zł na zadanie pn. "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - opracowanie dokumentacji technicznej", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  5. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 150.000 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania wód w czasie powodzi", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  6. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 2.000.000 zł na zadanie pn. "Odbudowa Kanału Pulsa III w km 0+000-7+573", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  7. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. "Tarnawa - modernizacja przepompowni", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  8. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 913.740,39 zł na zadanie pn. "Przepompownia Ludzisławice - odbudowa", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  9. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 374.412 zł na zadanie pn. "Struga Świebodzińska - odbudowa", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  10. Udzielono dodatkowej pomocy finansowej w formie pożyczki, w kwocie 5.089.792,76 zł na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie - etap I”, realizowane przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie, w ramach umowy nr 2013/OW-po/088/P z dnia 25.11.2013 r. Łączna kwota udzielonej pożyczki wynosi 9.837.420,89 zł.