Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w II kw.2015 roku

  1. Udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie  397.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie techniczne systemu gospodarowania ściekami komunalnymi na terenie miasta i gminy Cybinka”, realizowane przez Zakład  Komunalny  Cybinka Sp. z o.o. w Cybince.
  2. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 10.947.130,37 zł na zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa składające się z kontraktów: nr 17 - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 18 - Inżynier Kontraktu dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków, nr 19 - Zakup samochodu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji", realizowane przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Szprotawie.
  3. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki płatniczej w kwocie 1.650.348,76 zł  na zadanie pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa składające się z kontraktu nr 17 - Kanalizacja sanitarna dla Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków", realizowane przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Szprotawie.
  4. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 155.000 zł  na zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
  5. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 374.412 zł na zadanie pn. „Struga Świebodzińska - odbudowa", realizowane przez Województwo Lubuskie.
  6. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 6.084.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żaganiu wraz z wykonaniem kolektora odciążającego kanalizację ogólnospławną”, realizowane przez Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Żaganiu.
  7. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 3.604.280,49 zł na zadanie pn. „Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”, realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie.