Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w IV kw.2016 roku

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  132 544,40  na zadanie pn. Demontaż, załadunek i unieszkodliwienie odpadów azbestowych., realizowane przez Gminę Krzeszyce
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  120 000,00  na zadanie pn. Zakup poduszkowca z wyposażeniem do ratownictwa wodnego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pławinie, realizowane przez Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie
 3. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  237 000,00  na zadanie pn. Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów., realizowane przez Miasto Zielona Góra Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
 4. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  86 255,28  na zadanie pn. Usuwanie azbestu z terenu gminy Rzepin w 2016 r., realizowane przez Gminę Rzepin
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  101 370,42  na zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krosno Odrzańskie., realizowane przez Gminę Krosno Odrzańskie
 6. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 7. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych., realizowane przez Gminę Kłodawa
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  23 149,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  92 598,00  na zadanie pn. Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Stara Jabłona, gm. Niegosławice., realizowane przez Gminę Niegosławice
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  126 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie, realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 11. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  250 000,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  379 947,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Kurowie, realizowane przez Gminę Stare Kurowo
 13. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  380 070,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej, realizowane przez Gminę Kargowa
 14. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  394 092,00  na zadanie pn. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Przytoczna, realizowane przez Gminę Przytoczna
 15. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  410 820,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych., realizowane przez Gminę Kłodawa
 16. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  572 271,56  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Jednostki OSP "Racula" w Zielonej Górze., realizowane przez Miasto Zielona Góra
 17. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  400 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP "Dzietrzychowice" w Gminie Żagań., realizowane przez Gminę Żagań
 18. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  450 000,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 19. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  55 536,00  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno - bytowych w gminie Nowe Miasteczko - etap. I., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 20. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  180 787,04  na zadanie pn. Rozbudowa składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, na działce 83/4 oraz 83/6 w obrębie 7 - Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., realizowane przez INNEKO Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.
 21. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  222 144,00  na zadanie pn. Budowa lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno- bytowych w Gminie Nowe Miasteczko - etap I., realizowane przez Gminę Nowe Miasteczko
 22. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  356 700,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego uterenowionego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP "Dzietrzychowice" w Gminie Żagań., realizowane przez Gminę Żagań
 23. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  425 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu bojowego dla ODP Kije wraz z wyposażeniem., realizowane przez Gminę Sulechów
 24. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 25. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 26. Udzielono  promesy pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  425 000,00  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Kije wraz z wyposażeniem., realizowane przez Gminę Sulechów
 27. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 28. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  290 034,00  na zadanie pn. Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego., realizowane przez Powiat Wschowski
 29. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  392 724,24  na zadanie pn. Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Kije wraz z wyposażeniem., realizowane przez Gminę Sulechów
 30. Udzielono pomocy finansowej w formie  dotacji w kwocie  448 950,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła
 31. Udzielono pomocy finansowej w formie  pożyczki w kwocie  448 950,00  na zadanie pn. Zakup na cele ochrony przeciwpożarowej fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Bojadła., realizowane przez Gminę Bojadła