Beta

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej w III kw.2015 roku

 

 1. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 146.390 zł  na zadanie pn. „Zakup sprzętu do zapobiegania powodziom, zatorom na rzekach i monitorowania wód w czasie powodzi”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
 2. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 784.000 zł na zadanie pn. „I Etap - Budowa drugiego rurociągu tłocznego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłocznego z komorą zasuw i kratą na kolektorze 1000”, realizowane przez Spółkę Wodno-Ściekową Złota Struga w Żarach.
 3. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 900.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”, realizowane przez Gminę Drezdenko.
 4. Udzielono promesy pomOcy finansowej w formie dotacji w kwocie 242.697,57 zł na zadanie pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”, realizowane przez Gminę Drezdenko.
 5. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 913.740,39 zł na zadanie pn. „Przepompownia Ludzisławice - odbudowa”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
 6. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 300.000 zł  na zadanie pn. „Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska”, realizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego.
 7. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 841.663,16 zł, na zadanie pn.  „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”, realizowane przez Województwo Lubuskie.
 8. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 124.477 zł, na zadanie pn. „Budowa odcinka rurociągu tłocznego w pasie drogi powiatowej nr 1046F Kożuchów – Czciradz”, realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie.
 9. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 103.346,00 zł, na zadanie pn. „Remont strefowej pompowni wody w miejscowości Broniszów i Mirocin Górny”, realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie.
 10. Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 310.039 zł, na zadanie pn. „Remont strefowej pompowni wody w miejscowości Broniszów i Mirocin Górny”, realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie.
 11. Udzielono promesy pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 279.616 zł, na zadanie pn. „Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków w m. Sucha Dolna, gm. Niegosławice”, realizowane przez Gminę Niegosławice.
 12. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 300.000 zł, na zadanie pn. „Wyposażenie jednostek ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej do działań w zakresie ochrony środowiska”, realizowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.