Beta

Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe - Zmiana w załączniku nr SOPZ

Zmiana w załączniku nr 1 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczącym wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe (ppk) dokonano poprawki w rozdziale VI punkt. 8.

Załączniki: