Beta

Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.u.2020 poz. 1342 ze zm.)