Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Nowy adres Portalu Beneficjenta

UWAGA! Nowy adres strony Portalu Beneficjenta to portal.wfosigw.zgora.pl Dotychczasowy adres "

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”   UWAGA! W dniu 30.09.2020 r. koniec naboru w

Wizyta studyjna wiceministra klimatu Ireneusza Zyski w WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 30 lipca 2020 r., wiceminister klimatu Ireneusz Zyska pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źró

KOMUNIKAT

Konferencja prasowa Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii odbędzie się

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Zielonej Górze

24 lipca br. w siedzibie Funduszu Wiceprezes WFOŚiGW Ireneusz Madej podpisał umowę dotacji ze Szpita

Dotacje na realizację Programu priorytetowego „Anty-COVID19” w Gorzowie Wlkp.

23 lipca br. w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Wiceprezes WFOŚiGW Ireneu

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności

Dotacje na ochronę bociana białego i warsztaty dla przyrodników

9 lipca br. w siedzibie Funduszu Prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut podpisał  dwie kolejne umowy, dz