Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Doradcze konsultacje dla mieszkańców Bobrowic

W dniu 22-05-2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Bobrowice, w który

Ptasi Azyl już otwarty!

Współpraca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przedst

Uwaga! PRACOWNIE OZE – nabór dodatkowy!!!

EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publiczne placówki oświato

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” Dotacja w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 19.05.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odbudowa eko

Udana inwestycja w nowosolskim szpitalu.

W dniu 17.05.2023 r. doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod

Od dziś Gmina Przytoczna dużo zyskuje

Mariusz Herbut Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Silna energetyka filarem bezpieczeństwa Polski.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli JST i środowisk okołobizne

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Partnerzy  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak co roku organizują na szeroką s