Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Wspieramy Gminy chroniące życie i zdrowie mieszkańców

W ramach Programu usuwania azbestu eliminujemy realne niebezpieczeństwo w regionie. W siedzibie W

Wznowienie Programu „Nowoczesna Remiza”- edycja 2023.

W dniu 13.10.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza wznowienie naboru wniosków w ramach Programu

Wspomagamy kolejne jednostki – potrzeby rosną

Cykliczne spotkania z przedstawicielami lubuskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwieńczon

Pomagamy poznawać przyrodę – stawiamy na doświadczenie

Edukacja ekologiczna wpisana jest w ich program kształcenia od dawna: biorą udział w ekoprojektach,

Zmiana Administratora danych osobowych w Programie Priorytetowym „Czyste powietrze”

Szanowni Państwo   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej G

CIEPŁE MIESZKANIE – WEBINAR

W dniu 17.10.2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00 odbędzie się webinar NFOŚiGW pt. „Program „Ciepłe Mie

Mocy im nie zabraknie

Na placu przed Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze uroczyści

Fundusz działa zawsze dla dobra środowiska

Kontynuujemy współpracę – uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez jednostki naszego wojewó