Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Silna energetyka filarem bezpieczeństwa Polski.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli JST i środowisk okołobizne

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Partnerzy  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jak co roku organizują na szeroką s

My doradzamy - Ty oszczędzasz! Zapraszamy do punktu konsultacyjnego Projektu Doradztwa Energetycznego w Zielonej Górze

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze serdecznie

RUSZA NABÓR DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA -  zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publicz

Lista jednostek zakwalifikowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze publikuje listę Jednostek

Gminy województwa lubuskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zasadach real

„Nie będzie nas - będzie las” – Fundusz w akcji zalesiania.

Dzień Ziemi to okazja, żeby na chwilę poddać się refleksji: jaka jest nasza rola i miejsce na tym na