Beta

Wsparcie dla jednostek gwarantem naszego bezpieczeństwa

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano cztery Umowy dotacji z jednostkami Powiatowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zielonogórski Fundusz dofinansował zadania na:

  • Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomętowie: udzielono wsparcia w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie do 8 815,41 zł; koszt kwalifikowany brutto wynosi 18 655,06 zł
  • Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli: udzielono wsparcia w formie dotacji na cele bieżące w kwocie 45 000,00 zł; koszt całkowity i kwalifikowany brutto wynosi 90 000,00 zł
  • Zakup sprzętu niezbędnego do realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebiechowie działań poszukiwawczo- ratowniczych oraz przeciwpowodziowych: specjalnego pojazdu do poruszania się w trudno dostępnym terenie - pojazd terenowy typu Quad: udzielono wsparcia w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie do 26 995,00 zł; koszt całkowity oraz kwalifikowany brutto wynosi 53 990,00 zł
  • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie w sprzęt hydrauliczny: udzielono wsparcia w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie do 45 000,00 zł; koszt całkowity oraz kwalifikowany brutto wynosi 90 000,00 zł

Dzięki realizacji zadań będzie możliwy zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętów oraz pojazdu, służących do realizacji zadań prewencyjno - operacyjnych co zapewni w efekcie zwiększenie skuteczności prowadzonych działań ratowniczych,

Jednostki reprezentowali:

Marcin Przysło - Prezes OSP Chomętowo zwanym dalej "Dotowanym"

Tomasz Duber - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, działający na podstawie Pełnomocnictwa Nr 6/2024 Zarządu Powiatu Nowosolskiego

Marek Hryszkiewicz - Prezes OSP Trzebiechów

Janusz Bem - Prezes OSP Chlebowo

W imieniu WFOŚiGW w Zielonej Górze Umowy podpisał Mirosław Glaz Prezes Zarządu.