Beta

Komunikat w sprawie kontynuacji finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno‐informacyjnych

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie kontynuował finansowanie działalności punktów konsultacyjno‐informacyjnych (PKI) wspierających wdrażanie programu „Czyste Powietrze” w poszczególnych gminach, które mają podpisane porozumienia z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Finansowanie PKI będzie dotyczyło wszystkich gmin, niezależnie od tego, czy gminy miały wcześniej podpisane porozumienie z wfośigw, czy dopiero w tym roku (2024) przystąpią do współpracy.

O szczegółach tutaj:

https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/komunikat-z-dnia-24-06-2024-r-w-sprawie-kontynuacji-finansowania-dzialalnosci-gminnych-punktow-konsultacyjno-informacyjnych

Uwaga! Informacja o terminie ogłoszenia naboru dla nowych gmin oraz możliwości zawierania aneksów przez gminy, które mają już zawarte porozumienia we wcześniejszych latach, zostanie przekazana odrębnym komunikatem.