Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Ogłoszenie o naborze wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na rok 2024

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11 ogłas

Podsumowanie współpracy WFOSIGW w Zielonej Górze z KW PSP w Gorzowie Wlkp. w roku 2022.

W dniu 15 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochron

Szkolenie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

W dniu 07-02-2023 r. odbyło się szkolenie dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielo

Podpisanie umów o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

10 lutego br. w siedzibie Funduszu podpisane zostały kolejne 4 umowy o dofinansowanie w ramach progr

Podpisanie umów o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

9 lutego br. w siedzibie Funduszu podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie w ramach programu

„Mały Strażak” - 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

8 lutego 2023 r. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie 2 umów o dofinansowanie w ramach programu

Podpisanie umów o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

8 lutego br. w siedzibie Funduszu miało miejsce podpisanie umów o dofinansowanie w ramach programu p