Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2022 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności

Można pozyskiwać energię z odpadów

Konferencja „BIOGAZ I BIOMASA – ENERGIA Z ODPADÓW – teoria i praktyka odnawialnych źródeł energii”,

UWAGA! KOMUNIKAT DLA GMIN - w sprawie finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych.

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie kontynuował

Kolejne wsparcie jednostki OSP - mieszkańcy Babimostu mogą czuć się bezpieczniej

W siedzibie zielonogórskiego Funduszu podpisana została kolejna umowa dotacji, wspierająca jednostkę

Z tego projektu będę mogli skorzystać mieszkańcy 14 gmin - dzięki dzisiejszemu spotkaniu powstanie nietuzinkowy cykl ekologiczny.

W  siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisano dziś Umowę Dotacji na dofinansowanie zadania po

Święto Straży Granicznej – Fundusz doceniony

Tegoroczne Święto  Straży Granicznej miało w tym roku szczególną oprawę. Począwszy od Mszy Św.

Samorządy mogą stworzyć „miasta z klimatem”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do udziału w konkursie pn. ”Miasto z Klimatem - najlepszy

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJCY DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA -  zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publicz