Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2021 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności

Wręczenie promes w ramach środków WFOŚiGW oraz Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 1)

W dniu 15.06.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz ze Starostą Po

„Gazeta Lubuska” partnerem Funduszu w edukacji ekologicznej

      W środę, 15 czerwca podpisana została kolejna umowa dotacji na zwycię

Pierwsza umowa dotacji w Konkursie dla lubuskich mediów

Rozstrzygnięty został Konkurs WFOŚiGW w Zielonej Górze pn. Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska

Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze „Nowoczesna Remiza”

W dniu 03.06.2022 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna R

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2) tzw. „Mały Strażak”

W dniu 20.05.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz z Posłem na Se

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2) tzw. „Mały Strażak”

W dniu 20.05.2022r.  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz z Posłem na Se

Wręczenie promes w ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych Część 2) tzw. „Mały Strażak”

W dniu 17.05.2022r. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze Mariusz Herbut wraz z Wiceprezesem Zarzą