Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Podziękowania za współpracę

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o zakończeniu swojej pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze...

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z udziałem Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniach 27-28 kwietnia 2017r. w Karpaczu odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Program priorytetowy AZBEST 2017

Pełna informacja o Programie priorytetowym AZBEST 2017 ...

Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż

Nagrody i tytuły Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016 przyznane

Zarząd WFOŚiGW w Zielonej Górze wyłonił beneficjentów zaangażowanych w realizację spójnej polit

Plebiscyt WFOŚiGW LUBUSKI EKO-DYPLOM rozstrzygnięty! Wszystkie nagrody w ręce inżynierów

31 marca br. rozstrzygnięty został Plebiscyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż