Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Dzień Dziecka świetną okazją do zabawy podczas Ekopikniku

W Dniu Dziecka, 1 czerca 2017 roku, w Drzonowie odbył się Ekopiknik...

Ważna informacja dotycząca konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

1 czerwca 2017 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego przejęło kompetencje WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Sezon na festyny ekologiczne Zaczęło się w Kłodawie!

Rozpoczyna się sezon  na festyny ekologiczne  w województwie lubuskim. W pierwszym kwartal

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Podziękowania za współpracę

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o zakończeniu swojej pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze...

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z udziałem Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniach 27-28 kwietnia 2017r. w Karpaczu odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.