Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

AZBEST 2017

Przypominamy, że do 11 września 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu

Nabór wniosków w ramach działania 1.1.1. POIiŚ

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017r. do 29.09.2017r.

Klastry energii w Polsce – relacja ze szkolenia

Dnia 31 lipca 2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące klastrów energii w Polsce.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - OBWIESZCZENIE

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych przedmiotowych dokumentów...

Klastry energii – spotkanie informacyjno- szkoleniowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie inf

Nadwyżki Dochodów Budżetu Gmin i Powiatów za rok 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2017 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p

EKO-WTOREK, SUPER RADY NA ODPADY w Międzyrzeczu

20.06.2017 r. w Międzyrzeczu, przy bulwarze nad Obrą, odbył się festyn pn. „EKO-WTORE,SUPER RADY NA ODPADY”

Lepsza jakość powietrza poprzez mniejsze zużycie energii – konferencja doradcza NFOŚiGW

2 czerwca 2017 roku w Kęszycy Leśnej odbyła się konferencja doradcza zorganizowana przez NFOŚiGW...