Beta

Program KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza WSTĘPNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE na lata 2014 - 2015 w ramach Programu NFOŚiGW "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy KAWKA".

szczegółowe informacje:


W dniu 12 lipca 2013 roku Zarząd Funduszu przyjął:

Regulamin dofinansowania przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy - KAWKA"ramach Programu NFOŚiGW "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł. Część 1) Program pilotażowy KAWKA" - pobierz załącznik.